Kulturno zgodovinsko društvo Triglav

KDO SMO MI?

Kulturno zgodovinsko društvo Triglav je prostovoljna organizacija, ki združuje vse tiste, ki jih zanima vojaška zgodovina in ki se želijo aktivno vključevati v ponazoritve različnih zgodovinskih dogodkov in bitk. Društvo ravno tako sodeluje pri različnih razstavah vojaške opreme, orožja in vozil. Pri vseh dogodkih poskušamo prikazati profesionalni zgled, obnašanje ter disciplino enot, ki jih ponazarjamo. Z približno 50 člani je to društvo edino svoje vrste v Sloveniji. Poleg organiziranja lastnih dogodkov ter ponazoritev, ki so se (ali pa bi se lahko) zgodili na področju Slovenije oz. bivše Jugoslavije; se ravno tako udeležujemo najrazličnejših prireditev po Evropi. Društvo tudi neguje tradicijo nekaterih enot iz preteklosti, iz področja Slovenije, predvsem iz časa prve in druge svetovne vojne.

V društvu deluje osem glavnih Kulturno zgodovinsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno leta 2007 kot prostovoljna organizacija, ki združuje vse tiste, ki jih zanima vojaška zgodovina in ki se želijo aktivno vključevati v ponazoritve različnih zgodovinskih dogodkov in bitk. Društvo ravno tako sodeluje pri različnih razstavah vojaške opreme, orožja in vozil. Pri vseh dogodkih poskuša društvo prikazati profesionalni zgled, obnašanje ter disciplino enot, ki jih ponazarja.

Z približno 50 člani je to društvo edino svoje vrste v Sloveniji. Društvo se ukvarja tudi organizirajo raznih zgodovinskih dogodkov ter ponazoritev, ki so se (ali pa bi se lahko) zgodili na področju Slovenije oz. bivše Jugoslavije; ravno tako pa se skupine društva udeležujejo najrazličnejših prireditev v raznih državah po Evropi. Društvo tudi neguje tradicijo nekaterih enot iz preteklosti, iz področja Slovenije, predvsem iz časa prve in druge svetovne vojne.

NAŠE PONAZORITVENE SKUPINE

V društvu deluje šest glavnih ponazoritvenih skupin:

– Partizanska čete Triglav

– Nemški 31 pehotni polk

– Ameriška 82 padalska divizija

– Angleški no. 2 komandosi

– Vojska kraljevine Jugoslavije

– Avstroogrske enote Isonzo Armee Kommando

– Itaijansko vojsko iz obdobja druge svetovne vojne

– Teritorialno obrambo Republike Slovenije

Obiščite nas

Maistrova 18, 1241 Kamnik, Slovenija

Vstopite v stik z nami

kzd.triglav@gmail.com

Scroll to top